Celebrem que l’empresa Ta-Tung es traslladi a Sant Vicenç dels Horts

26 de febrer de 2016

L’equip de govern, amb el vot favorable de Ciutadans, l’abstenció d’una regidora no adscrita i el vot en contra de PSC, ICV i CDC, va aprovar al Ple del 18 de febrer aplicar una bonificació que permetrà la instal·lació al poble d’una indústria puntera en plats precuinats.

Junts per Sant Vicenç i SVH Sí Puede (Podem) van impulsar al desembre de 2015 una iniciativa fiscal que facilitarà l’arribada d’empreses a la vila. La mesura fiscal va ser debatuda i aprovada al Ple municipal de desembre del 2015.

L’incentiu consisteix en la bonificació del 50% a l’impost de la plusvàlua, que ha de cobrar l’Ajuntament a les compravendes de terreny. S’aplicarà només en els casos que afectin a la venda de naus on es desenvoluparan activitats d’alt interès de generació de riquesa i ocupació, i condicionat a què la nova empresa que s’instal·li a Sant Vicenç presenti un pla de viabilitat econòmica que avali la seva projecció futura.

EL PER QUÈ DE REDUIR LA PLUSVÀLUA

Cal tenir el compte que l’Ajuntament té pocs recursos al seu abast per atreure noves empreses i la bonificació en la plusvàlua és un d’ells. 

La idea de fons és que les naus buides no generen ocupació ni ingressos municipals en forma d’IAE (impost d’activitats econòmiques). En canvi, admetent cobrar menys en l’impost de la plusvàlua sobre els terrenys, s’aconsegueix generar ingressos anuals d’IAE que compensen la pèrdua en la plusvàlua en pocs anys

Addicionalment, es genera ocupació directa en forma de contractacions laborals i indirecta com a serveis auxiliars lligats a la nova indústria. 

Cal tenir present que alguns dels terrenys sense activitat productiva a Sant Vicenç tenen una extensió de milers de metres quadrats i van ser adquirits fa dècades, sent testimonis de les diverses bombolles immobiliàries. L’aplicació íntegra de la plusvàlua és un fre a les operacions de compravenda. Reduïr-la a la meitat suposa renunciar al curt termini a canvi d’obtenir importants avantatges a Sant Vicenç a mig i llarg termini. 

TA-TUNG, LA PRIMERA EMPRESA A VENIR

La primera de les empreses que ha demanat l’aplicació d’aquesta mesura, Ta-Tung, va ser fundada als anys 80, és un productor d’aliments precuinats asiàtics i es trasllada des de l’Hospitalet de Llobregat a Sant Vicenç dels Horts per poder satisfer un increment de la producció i així agrandir la seva quota de mercat nacional i d’exportació. La nau on es traslladarà va ser ocupada per Fercable i es troba sense activitat des de l’any 2012, al polígon industrial La Barruana.

L’empresa té el prestigi d’haver obtingut diversos premis als seus productes (entre ells a la Fira Alimentària de l’any 2010), mercè a l’aposta per la qualitat de la seva xef i fundadora. Pel que fa al creixement econòmic, Ta-Tung factura actualment 8 milions d’euros i ha tingut un creixement d’un 20% als darrers anys.

La previsió que ha presentat en quant a noves contractacions de personal indiquen unes 35 persones el primer any, a afegir a les aproximadament 30 que traslladaria de l’Hospitalet, i un creixement sostingut fins arribar a les 120 persones en plantilla en un any i mig

LA PLUSVÀLUA EN L’OPERACIÓ DE TA-TUNG

La plusvàlua en aquest cas és de 800.000€, que queden reduïts a 400.o00€ amb l’aplicació de la bonificació. Malgrat l’obligat tributari és el venedor del terreny, les parts compradora i venedora han informat de què han pactat repartir-se al 50% aquesta càrrega fiscal

Sant Vicenç rep així un ingrés de 400.000€ durant l’ant 2016 que no s’hauria materialitzat de no haver-se tancat l’operació. I aconsegueix generar un bon nombre de llocs de treball per aturats i aturades del municipi.

Com a benefici addicional de l’aplicació d’aquest incentiu fiscal, Ta-Tung ha expressat el seu interès per comprar productes agrícoles al Parc Agrari del Baix Llobregat. Això repercutiria en activitat econòmica a la comarca i al poble. Fins ara, els seus proveïdors han sigut del camp del Maresme. Altres sectors auxiliars que es podrien veure beneficiats de la nova indústria són el logístic i els serveis.