Sobre el finançament de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad

28 de desembre de 2016

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha anunciat a la Cofradía del Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Soledad que l’any vinent no renovarà el contracte de lloguer de la nau de la que disposen per emmagatzemar els passos de la processó de Setmana Santa. El propietari de la nau proposava a l’Ajuntament un nou contracte per a quatre anys i el govern municipal ha cregut oportú fer un canvi de plantejament. La intenció no és minvar els recursos de la Cofradía ni perjudicar la celebració dels actes de Setmana Santa que organitza l’entitat. El que es pretén és unificar i clarificar despeses, i que la ciutadania pugui conèixer fàcilment què es gasta l’Ajuntament.

Fins ara, la Cofradía disposava d’una subvenció extraordinària (conveni) de l’Ajuntament per valor de 32.000€ anuals per donar suport a les seves activitats i, a més, l’Ajuntament es feia càrrec d’altres despeses potser no tan conegudes. Com el lloguer de la nau, que va ser el 2016 de 24.000€. O falques de publicitat en ràdios d’àmbit nacional, per valor de 9.892€.

Cara al 2017, l’equip de govern incrementarà la subvenció fins als 62.500€ perquè l’entitat es pugui fer càrrec de totes les despeses dels actes que organitza per Setmana Santa, incloses les que fins ara assumia directament l’Ajuntament, sense despeses a banda. Entenem que és un exercici de transparència cara a la ciutadania, tot mantenint l’aposta per la Setmana Santa com a fet cultural diferencial que posa Sant Vicenç dels Horts al mapa i fa que molta gent ens visiti aquells dies.

La reorganització de despeses serà la següent: 

Total despeses 2016: 88.340,20 € | Total despeses 2017: 67.500,00 €

 

   Despeses per a l’Ajuntament 2016 2017
   Setmana Santa
   Subvenció extraordinària   32.000,00€  62.500,00€
   Subvenció ordinària  5.000,00€ 5.000,00€
   Concert de marxes 2.541,00€ 0,00€
   Concert Diana Navarro 14.520,00€ 0,00€
   Impressió de cartells 387,20€ 0,00€
   Falques a Ràdio Teletaxi i Radio Olé   9.892,00€ 0,00€
   Subtotal    64.340,20 €     67.500,00 €
   Resta de l’any
   Nau al Molí dels Frares 24.000,00€ 0,00€
   TOTAL 88.340,20 € 67.500,00 €

 

La dedicació pressupostària no varia per les activitats de Setmana Santa i, per tant, es podran seguir desenvolupant. A més, l’equip de govern considera que la Cofradía disposa de recursos suficients per a prioritzar el lloguer de la nau o optar per a una altra alternativa d’emmagatzematge dels passos de la processó.

L’equip de govern continua apostant per la Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts, procurant uns comptes clars i justos.