Garantim els recursos per a l’escola pública

1 d'abril de 2017

Des de l’equip de govern municipal treballem per seguir garantint una escola pública i de qualitat en totes les etapes educatives, conscients que les famílies del nostre poble hi posen la confiança dia rere dia. 

Tota l’oferta educativa en conjunt que trobem a Sant Vicenç dels Horts és un servei educatiu sostingut amb diners públics. També les escoles concertades, que a Sant Vicenç no són d’èlit, no segreguen per raó de sexe, ni per creences i fan un important servei públic. 

Malgrat això, cal parar una atenció especial als centre públics. Des de fa anys, es fa campanya per l’escola pública des del moment que s’informa a totes les famílies de Sant Vicenç dels Horts, amb fills i filles en edat escolar de tota l’àmplia oferta educativa i de qualitat que poden trobar al nostre municipi. En el darrer Ple municipal, però, va sorgir la demanda de fer una campanya específica per l’escola pública. L’equip de govern ha considerat oportú donar-hi resposta, sense que això suposi anar en contra de cap opció d’escolarització. És per això que en les darreres setmanes s’ha engegat la campanya “M’agrada l’escola pública“, per tal d’incentivar la matrícula. 

Amb tot, hem de lamentar que la Plataforma que es va constituir contra el tancament de l’escola Mare de Déu del Rocío no compti amb l’Ajuntament, quan planteja pràcticament les mateixes reivindicacions pel que fa a vetllar que en el traspàs dels alumnes d’aquest centre cap als centres receptors es disposi de tots els recursos necessaris. 

Què hem fet des del govern municipal?

El Regidor d’Educació, Miquel A. Camacho, ha parlat en diverses ocasions amb les direccions de les escoles receptores, Sant Josep i Juncadella, per saber quines necessitats plantejaven. I el passat 24 de març es va reunir amb la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, per tal de defensar aquestes necessitats i acordar nous recursos. A continuació detallem els acords aconseguits.

S’ha satisfet la demanda en primera opció feta per cadascuna de les famílies dels alumnes de l’escola Mare de Déu del Rocío. Així es distribuiran els alumnes el curs 2017-2018:

  • 38 aniran a l’escola Sant Josep, per aquest motiu hi haurà 3 grups per nivell de 3r a 6è, per la resta de nivells dos grups per nivell. Es garantirà una ràtio de 22 alumnes per aula.
  • 28 aniran a l’escola Joan Juncadella, que obrirà un 2º grup a 1r i, per tant, aquesta escola tindrà 2 grups per nivell de 1r a 6è
  • 2 alumnes aniran a l’escola Sant Jordi, el que no comporta cap canvi al centre. 
  • 3 alumnes aniran a l’escola La Vinyala, el que no comporta cap canvi al centre.

Pel que fa als recursos que s’aportaran als centres receptors, la directora del SSTT d’Ensenyament del Baix Llobregat, a la reunió del passat 24 de març es va comprometre al següent:

  • 6 mestres més a l’escola Sant Josep
  • 4 mestres més a l’escola Joan Juncadella

Hem demanat que l’escola Sant Josep disposi d’administratiu/va a jornada completa (pendent de confirmar per part d’Ensenyament). També hem demanat que un dels professionals de l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP) que ara està a mitja jornada, passi a jornada completa (també pendent de confirmar). 

Sempre hem dit que cal treballar per l’escola pública amb accions, no amb paraules. Discretament, sense utilitzar l’educació com a munició per a discursos polítics. Així ho fem i així ho farem, amb l’ajuda de tothom qui ho vulgui. Sant Vicenç pot estar orgullós de la qualitat de les seves escoles públiques i cal defensar-les en conjunt.