Invertim el superàvit de l’Ajuntament en les persones

16 de novembre de 2017
Al Ple de novembre hem aprovat una aportació de 1,7 milions d’euros al pressupost municipal a partir del superàvit de l’any 2016
Evitem destinar el superàvit a cancel·lar el deute i l’invertim en millores pel municipi

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va tancar l’exercici del 2016 amb un superàvit de prop de 4 milions d’euros. La llei d’estabilitat pressupostària (coneguda com a llei Montoro) ordena destinar aquests sobrants a cancel·lar deute pendent amb els bancs. No obstant, el govern municipal ha trobat la manera de no fer-ho, acollint-se a una excepció que preveu la mateixa llei. Gràcies a la bona salut financera de l’Ajuntament i al compliment de tots els requisits que marca la llei, el superàvit es podrà reinvertir al municipi.

L’excedent de 2016 es destinarà en gran part a les anomenades inversions financerament sostenibles, és a dir, a obres o adquisicions de patrimoni que generin un estalvi pels serveis municipals a llarg termini. Destaquen la 3ª fase del projecte d’urbanització de la ctra. de Torrelles i el carrer Ter (1.069.000€), millores en la xarxa d’aigua potable seguint el Pla Director de l’Aigua (545.000€), el projecte de reurbanització del carrer Jaca (502.100€) i la 3ª fase de la reforma del pavelló de Sant Josep (465.100€). El govern municipal també ha optat per destinar part del superàvit a contractar aturats i aturades en el marc d’un Pla Local d’Ocupació propi (379.000€).

Tot plegat són actuacions prioritàries en benefici de les persones. D’altra banda, cancel·lar deute més enllà del previst només beneficiaria a la liquiditat dels bancs. El nivell d’endeutament de l’Ajuntament és actualment del 7% del pressupost, xifra perfectament assumible i que es va reduïnt any a any.