5

UNA CIUTAT ATRACTIVA, MODERNA I POPULAR

Per primera vegada en molts anys hem estat capaços de generar sinergies amb el teixit social i empresarial per generar major activitat econòmica, emprenedoria i ocupació. Hem saldat els dèficits històrics en equipaments i hem deixat de ser els darrers en tot. Estem en condicions de fer de SVH una ciutat atractiva per la gent que hi viu i per la gent que no hi viu. Estem preparats per fer un salt de qualitat i ser la ciutat moderna, ben connectada i respectuosa amb el seu entorn que ens faci sentir l’orgull de viure-hi.

Una ciutat on els serveis són de qualitat, una ciutat on l’urbanisme és de qualitat, una ciutat on els equipaments són de qualitat.

I sobretot, per lluitar contra les desigualtats econòmiques, volem les mateixes oportunitats per a tothom. Que l’administració arriba allà on no arribin les persones amb els seus recursos. Un SVH pel poble, un SVH popular.

Per això proposem:

 1. Desenvolupar la connexió entre SVH i Santa Coloma de Cervelló construint un vial per anar a peu o en bicicleta. (Diputació)
 2. Executar les obres a Can Aragall per acollir el llegat del Xef Josep Lladonosa i desenvolupar la proposta de difusió gastronòmica creant el Centre d’Interpretació de la Cuina Catalana Espai Josep Lladonosa.
 3. Convertir Can Costa en un equipament cultural municipal.
 4. Fer els estudis arqueològics per determinar les restes arqueològiques existents a la Pista Francesc Macià i al Puig Castellar.
 5. Fomentar i difondre visites a: Molí Fariner, Forn Romà, Espai Lladonosa, Can Costa, Sala d’Exposicions Vicenç A. Miró i Font.
 6. Modificar el planejament urbanístic a la zona de Quatre Camins (identificat pel Pla Director Urbanístic Metropolità com a nova zona de creixement econòmic) per transformar aquest espai en una zona generadora d’activitat econòmica, d’ocupació, formació professional i de transferència de coneixement d’àmbit metropolità. Eix 4 Camins: porta de futur.
 7. Declarar Festa tradicional d’interès nacional el conjunt d’activitats culturals que formen part de la Passió per Setmana Santa a SVH i fer-ne difusió com a atractiu turístic.
 8. Fer un projecte per a dissenyar l’espai que limita la ciutat (BV2002) amb el Parc Agrari de forma atractiva i que també sigui una infraestructura social (Diputació).
 9. Promoure iniciatives orientades a generar places hoteleres a la ciutat, de residència d’estudiants.
 10. Urbanitzar el carrer de Can Ubach al polígon de Les Fallulles (Ajuntament i propietaris) per obtenir 42.500 m2 industrials.
 11. Urbanitzar el polígon industrial del Pla de Can Ricard (per obtenir 188.000 m2 industrials) i l’espai industrial Kappa (per 15.000 m2 industrials) i Cal Pujador (5.000 m2 industrials).
 12. Urbanitzar l’avinguda de Torrelles al polígon de La Barruana.
 13. Formalitzar la creació de l’Associació “setde30” que engloba municipis del marge dret de la Vall Baixa del Llobregat al voltant del sector de Quatre Camins per impulsar el creixement econòmic, les inversions, la creació d’ocupació, la transferència de coneixement i el turisme en aquesta zona.
 14. Constituir la Comissió de Catàleg de Patrimoni Històric i Cultural de SVH amb assessorament extern per elaborar i aprovar el Pla Especial i Catàleg per a la Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic.
 15. Senyalitzar i millorar l’espai públic dels eixos comercials de Can Ros, La Vinyala i Vila Vella.
 16. Col·laborar amb les persones que es dediquen al comerç i la Unió de Botiguers per a programar activitats atraients que ajudin a dinamitzar el comerç del municipi.
 17. Consolidar i difondre els esdeveniments gastronòmics dels menjars de quaresma, mejars de pagès, Fira Tapes, Quinto Tapa i Mostra de Pastisseria.
 18. Potenciar el mercat local de pagès dels dissabtes implicant la participació de productors locals amb productes del Parc Agrari de SVH.