3

UNA CIUTAT SALUDABLE

Viure en un entorn urbà molt poblat té avantatges pel que fa a la mobilitat, la promoció econòmica, els mercats de treball, la interacció social i l’urbanisme però alhora les zones urbanes estan més exposades a agents nocius per la salut, sobretot per la deficient qualitat de l’aire (exposició a partícules contaminats derivades del tràfic de vehicles i emissions industrials), el soroll, la insuficient activitat física, la calor i la limitació d’espais verds.

Només tindrem una ciutat saludable si orientem les nostres polítiques a reduir l’impacte dels agents nocius i promoure hàbits saludables. És a com contribuïm també a l’assoliment de l’agenda 2030 per a un desenvolupament sostenible.

Per això proposem:

1. Implementar un nou sistema de recollida selectiva domiciliària i comercial per assolir els objectius de l’acord metropolità cap el residu zero com a nou paradigma de la gestió dels residus municipals pel 2025.
2. Desenvolupar campanyes de sensibilització ciutadana orientades a la necessitat de reduir residus, la corresponsabilitat, el civisme i el compromís medioambiental.
3. Crear un servei de recollida de residus comercials per a tot el municipi.
4. Implementar un nou servei de neteja per adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi.
5. Incentivar l’ús de la deixalleria aplicant bonificacions a la taxa municipal de residus en funció dels usos a l’any del servei.
6. Incentivar la recollida selectiva aplicant bonificacions directes a la taxa municipal de residus en funció del percentatge de recollida selectiva de cada barri.
7. Aplicar al nostre municipi les accions encaminades a millorar la qualitat de l’aire plantejades en els plans d’actuació aprovats per diferents administracions.

  • Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire de 13 municipis del Baix Llobregat i Vallès Occidental de la Diputació de Barcelona.
  • Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire per a la conurbació de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

8. Delimitar la zona de baixes emissions al nostre municipi.
9. Arribar fins a la darrera instància judicial per aconseguir la retirada de l’autorització de la Generalitat de Catalunya que permet augmentar fins a 20.000 tones l’ús de pneumàtics com a combustible.
10. Fer el seguiment dels compromisos adoptats per part de l’empresa Ciments Molins amb l’Ajuntament de SVH per implantar les mesures correctores a les instal·lacions i als processos de transport i càrrega i descarrega de ciment per reduir l’emissió de pols de ciment en suspensió que afecta especialment al barri de Sant Josep.
11. Instar la Generalitat de Catalunya i l’empresa Ciments Molins perquè canviïn les estacions manuals de seguiment de qualitat de l’aire instal·lades al barri de Sant Josep (c/. Àlaba i al Centre El Rocío) per estacions automàtiques de control continu.
12. Proposar que la “Mesa contra la Contaminación” ampliï el seu àmbit d’actuació més enllà de la contaminació de l’aire i esdevingui un espai de treball medioambiental del municipi i vetlli perquè Sant Vicenç dels Horts arribi als majors nivells de ciutat saludable.
13. Desplegar el Pla de Mobilitat prioritzant les actuacions que fan referència a vianants i les neessitats de les persones amb mobilitat reduïda (barreres arquitectòniques, ampliació de voreres, adequació de passos de vianants, baixes emissions, pacificació trànsit, zones trenta i aparcament de bicicletes).
14. Dissenyar diferents Camins Escolars segurs vinculats a les diferents rutes de les escoles de SVH.
15. Portar a terme les obres de millora de la rotonda de les “ovelletes” i d’ampliació del vial de connexió amb l’A2 per passar de dos a quatre carrils d’acord als compromisos obtinguts entre la Diputació i el Ministeri de Fomento.
16. Construir un pas soterrat per a vianants coincidint amb l’ampliació de la connexió amb l’A2 facilitant l’accés a la zona del riu i eliminar el semàfor de vianants de la rotonda de les “ovelletes”.
17. Desenvolupar les diferents fases del projecte del Parc Fluvial del Llobregat per a consolidar-lo en espai social dins l’entorn natural.
18. Recuperar l’espai existent entre la riera de Torrelles i el carrer Canigó al barri de Sant Antoni per habilitar un nou parc i espai verd.
19. Habilitar una zona esportiva per la pràctica de l’atletisme al carrer Salvador Allende.
20. Ampliació d’equipaments esportius a la Plaça de la Pau (gimnpastica i tennis taula).
21. Habilitar gimnasos escolars per acollir l’entrenament de diferents modalitats esportives.
22. Desenvolupar un programa d’activitat física per a adults i gent gran al poliesportiu Sant Josep i a l’aire lliure.
23. Determinar diferents rutes al municipi per fer a peu o corrent i d’exercici en espais en elements esportius.
24. Estudiar les deficiències del parquet del poliesportiu Sant Josep i prendre les mesures necessàries perquè funcioni correctament per a la pràctica de l’esport.
25. Instal·lar plaques d’energia fotovoltàica als diferents equipaments i edificis municipals per esdevenir productors d’energia i augmentar l’autoconsum.
26. Fer una campanya de difusió de l’ordenança municipal d’instal·lació de plaques de producció d’energia fotovoltàica per a l’autoconsum i de les bonificacions que contempla per promoure l’autoconsum energètic en els domicilis particulars.
27. Continuar canviant els punts de llum obsolets per altres de nous amb tecnologia LED.
28. Finalitzar els treballs tècnics perquè l’AMB aprovi definitivament l’ampliació del Parc Agrari.
29. Participar activament amb la resta de municipis per a la protecció, millora i desenvolupament integral del territori agroforestal de les Muntanyes del Baix perquè esdevingui un parc natural.
30. Elaborar el Pla de franges de protecció perimetral que han d’envoltar les urbanitzacions i els edificis en contacte amb les zones de bosc.
31. Instal·lar un sistema de coordinació semafòrica a la BV2002 de la Diputació de Barcelona en el nostre terme municipal.
32. Completar el mapa de carregadors de vehicles elèctrics del municipi.
33. Millorar i remodelar l’intercanviador de quatre camins de SVH (marquesines, bancs, senyalització, revestiment del talús) amb aportació de la Generalitat de Catalunya.
34. Reduir els nivells de contaminació acústica que ocasiona la circulació de ferrocarrils al seu pas pel municipi i especialment al barri de Can Ros a càrrec de FGC.

  • Estudi específic del tram de Can Ros i Sant Josep a càrrec de la Generalitat de Catalunya.
  • Implantar millores tècniques per evitar el soroll de la roda quan fa contacte amb les vies.
  • Substitució de diferents trens mercaderies.
  • Instal·lació de barreres acústiques que no comportin impacte visual.

35. Ampliar la freqüència del Bus Exprés E-20 que connecta SVH amb la plaça Francesc Macià de Barcelona.
36. Posar en funcionament un nou servei de Bus Directe que connecti SVH amb la UAB.
37. Fomentar la mobilitat compartida (carsharing) mitjançant el servei de lloguer de vehicles elèctrics compartits, per hores i dies, a través d’una app mòbil (AMB).
38. Instaurar l’app mòbil per a localitzar places d’aparcament en zona blava (AMB).
39. Incentivarem l’ús de vehicles no contaminants com la bicicleta, construïnt carrils bici i promovent els bicibox.