Sant Vicenç rebutja l’acord UE-Turquia sobre els refugiats

2 de maig de 2016

Al ple municipal d’abril de Sant Vicenç dels Horts, Junts per Sant Vicenç va presentar una moció per rebutjar l’acord entre la Unió Europea i Turquia sobre la crisi dels refugiats. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Reproduïm aquí les peticions aprovades:

1. Demanar al Congrés i al Govern d’Espanya que bloquegin l’acord entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d’estar subjecta al respecte dels drets humans i el Dret Internacional.

2. Reclamar que es garanteixin vies d’accés a la protecció internacional legals i segures en països d’origen i trànsit, i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen.

3. Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació pressupostària suficient per tal de crear un pla d’acollida a refugiats a l’abast de viles,ciutats i regions europees. Així mateix, demanar que es doti urgentment d’ajuda financera a Grècia per fer front a les necessitats de les 100.000 persones que s’estima que es trobaran blocades al seu territori durant les properes setmanes.

4. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.

5. Instar al desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.

6. Manifestar el nostre compromís d’oferir el municipi com a territori d’acollida i protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.

7. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.

8. Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.

9. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.

10. Establir mecanismes i vies legals que permetin l’entrada temporal i reassentament de refugiats a Europa, en especial els arribats per les illes gregues, en condicions de seguretat, desanimant l’ús d’altres vies controlades per organitzacions criminals.

(Crèdit de la foto: Charles Ommanney)