Junts x Sant Vicenç demana la suspensió del tribut metropolità de 2020

6 de maig de 2020

Junts x Sant Vicenç demana l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques i socials al Tribut Metropolità per pal·liar la crisi econòmica derivada de la Covid-19, així com la suspensió del cobrament d’aquest tribut als municipis de la segona corona fins a la concreció de totes les mesures proposades al seu dia per l’AMB.

Juntament amb el Grup Metropolità Republicà, sempre ens hem manifestat a favor d’un sistema tarifari únic i integrat per a tots els municipis metropolitans. És una reclamació antiga que també sabíem que comportava, lògicament, haver d’assumir un cost: el pagament del Tribut Metropolità.

Després de divuit mesos des de l’apliacació del sistema tarifari únic, després d’haver-se girat i cobrat els rebuts del Tribut Metropolità de l’any 2019, encara, ara per ara, no estan integrats els títols socials, no s’han signat tots els convenis econòmics de traspàs dels transports urbans, no existeix cap compromís ferm per part de l’Àrea de Mobilitat i Transport per concretar el pla de xoc i de millores, ni s’ha fet un calendari per al seu desplegament i per acabar no tenim cap notícia de la disposició addicional tercera de l’ordenança fiscal del Tribut Metropolità que exigia per aquest any 2020 un nou càlcul del Tribut a aplicar.

Per tot això, exigim de l’AMB l’assumpció de l’exclusiva titularitat i competència del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers per carretera, i reclamem que procedeixi a elaborar en una taula de treball amb els municipis metropolitans, un calendari cert i concret de desplegament d’aquell servei i les seves millores, com exigim l’aplicació de tots els ajuts socials i títols tarifaris als 36 municipis, i un nou càlcul del tribut metropolità, més igualitari i just.

Considerem que mentre no es compleixi amb tot allò anteriorment demanat, que es correspon amb les promeses que des de l’AMB es van fer als municipis prèviament a la integració, es vulnerarà els principis d’igualtat de tots els ciutadans metropolitans en l’accés als serveis públics, així com el de solidaritat, d’equilibri territorial i d’equilibri i de cohesió social entre els diferents municipis que en formen part. En conseqüència, fins que no sigui creada aquesta taula i resolts aquests punts, des de Junts x Sant Vicenç reclamem la suspensió del cobrament del Tribut Metropolità a tots els municipis de la segona corona

Igualment i atès que la recent crisi socioeconòmica provocada pel coronavirus és més que evident que dificultarà la capacitat econòmica de les famílies, dels treballadors, dels autònoms i de les empreses (especialment PIMEs) per a fer front al pagament d’aquest tribut. Demanem l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques que han de contemplar, la cració d’una línia d’ajuts a propietaris i llogaters de béns immobles que els hi sigui repercutit aquest import, per tots aquells treballadors i treballadores que hagin patit un ERTO, se’ls hagi suspès el seu contracte, aplicant una reducció de jornada o no hagin superat el període contractual de prova a partir de l’inici de l’estat d’alarma; i els autònoms i PIMEs que hagin dut a terme un ERTO per causes derivades de la Covid-19 o hagin vist rebaixada la seva facturació més d’un 50% a partir de la declaració de l’estat d’alarma.

Així mateix, per acabar, demanem a l’equip de govern municipal (PSC-PSOE i Cs) que no s’inhibeixi d’aquesta qüestió com va fer el 2019. Cal que la màxima representació municipal es posi al capdavant d’aquesta reclamació, en defensa de la igualtat entre ciutadans i de l’excel·lència dels serveis públics.