ACONSEGUIT: L’Ajuntament de Sant Vicenç demanarà a l’AMB que aturi el cobrament del tribut metropolità, malgrat el vot en contra dels socialistes i l’abstenció de Ciudadanos

22 de maig de 2020

El Ple municipal va aprovar ahir una moció de Junts x Sant Vicenç-ERC-AM amb el suport de Sant Vicenç en Comú – Podem, les abstencions de Ciudadanos i els vots en contra del PSC

El que caldrà ara és que l’alcalde, Miguel Comino (PSC-PSOE), faci valdre la resolució aprovada

Des de Junts x Sant Vicenç sempre ens hem manifestat a favor d’un sistema tarifari únic i integrat per a tots els municipis metropolitans. És una reclamació antiga que també sabíem que comportava, lògicament, haver d’assumir un cost: el pagament del Tribut Metropolità.

Després de divuit mesos des de l’aplicació del sistema tarifari únic, després d’haver-se girat i cobrat els rebuts del Tribut Metropolità de l’any 2019, ara per ara, encara no estan integrats els títols socials, no s’han signat tots els convenis econòmics de traspàs dels transports urbans, no existeix cap compromís ferm per part de l’Àrea de Mobilitat i Transport per concretar el pla de xoc i de millores, ni s’ha fet un calendari per al seu desplegament. Per acabar, no tenim cap notícia de la disposició addicional tercera de l’ordenança fiscal del Tribut Metropolità que exigia per aquest any 2020 un nou càlcul del Tribut a aplicar.

Per tot això, a la moció aprovada al Ple d’ahir, s’exigia a l’AMB l’assumpció de l’exclusiva titularitat i competència del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers per carretera, i reclamava que es procedís a elaborar en una taula de treball amb els municipis metropolitans i un calendari cert i concret de desplegament de les millores acordades en el seu dia pel que fa al transport públic. També es reclamava l’aplicació de tots els títols bonificats als 18 municipis de la segona corona, que eren previstos per enguany, i un nou càlcul del tribut metropolità, més igualitari i just.

Considerem que mentre no es compleixi amb tot allò anteriorment demanat, que es correspon amb les promeses que des de l’AMB es van fer als municipis prèviament a la integració, es vulnerarà els principis d’igualtat de tots els ciutadans metropolitans en l’accés als serveis públics, així com el de solidaritat, d’equilibri territorial i d’equilibri i de cohesió social entre els diferents municipis que en formen part. En conseqüència, fins que no sigui creada aquesta taula i resolts aquests punts, el Consistori reclama l’aturada del cobrament del Tribut Metropolità a tots els subjectes passius dels municipis de la segona corona.

Igualment i atès que la recent crisi socioeconòmica provocada pel coronavirus és més que evident que dificultarà la capacitat econòmica de les famílies, dels treballadors, dels autònoms i de les empreses (especialment PIMEs) per a fer front a tot tipus de despeses, demanem l’aplicació d’un paquet de mesures econòmiques adreçades a ajudar en el pagament d’aquest tribut a qui més ho necessiti. 

Ara, el que caldrà és que l’alcalde, Miguel Comino (PSC-PSOE), faci valdre la resolució aprovada i defensi la postura de l’Ajuntament davant dels òrgans de l’AMB dels quals forma part per la seva condició.i, en definitiva, vetlli activament pels interessos dels vicentins i les vicentines, al marge dels postulats del seu partit.