Les nostres propostes per lluitar contra les conseqüències de la COVID-19 des de l’Ajuntament

15 de desembre de 2020

Pla de rescat econòmic i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

T’expliquem les propostes que vam fer arribar al govern municipal el mes de maig per compensar les conseqüències socials i econòmiques de la COVID-19, així com la resposta que vam obtenir:

Propostes d’ajut a nivell municipal en l’actual context de tancament de bars, restaurants i centres d’estètica

La segona onada de la pandèmia ha deixat palesa la insuficiència del Pla de rescat aprovat per l’Ajuntament el mes de maig. Per això, hem presentat al govern noves propostes. Moltes d’elles ja les havíem posat sobre la taula, però aquest cop hem presentat exemples d’ajuntaments que ja les estan implementant.