Sant Vicenç necessita habitatge a preus assequibles

15 de desembre de 2020

Ca la Manela, a Vila Vella, va ser un dels emplaçaments escollits per l’anterior equip de govern de Junts x Sant Vicenç i SVH Sí Puede per desenvolupar-hi habitatge públic de lloguer. No va ser l’únic. Entre els plans de l’anterior govern hi havia vuit espais on fer créixer l’oferta d’habitatge disponible, i en particular l’habitatge protegit i l’habitatge públic en règim de lloguer.

Tot plegat, sense abandonar la idea que el municipi no pot créixer sense límits a costa de, per exemple, la zona agrícola. Defensem un creixement aprofitant els espais existents en la trama urbana. L’equip de govern actual PSOE-Cs hauria d’explicar com pensa donar resposta a aquesta necessitat i quin és el seu model.