Junts x Sant Vicenç aconsegueix que el Ple es posicioni per reclamar el retorn dels imports del Tribut Metropolità cobrats en excés

23 de gener de 2021

Aprovada al Ple la moció que demana a l’Àrea Metropolitana (AMB) que suspengui el cobrament del proper rebut fins que no es retornin els imports cobrats en excés el 2019 i es presenti un pla de millores reals pel transport públic metropolità

El ple municipal d’aquest dijous ha aprovat la proposta presentada pel grup municipal de Junts x Sant Vicenç (Vicentins pel Canvi + ERC).  El text planteja que el Tribut Metropolità s’ha aplicat amb imports desproporcionats i amb una falta de transparència profunda sobre el mètode de càlcul de les quotes. La ciutadania no comprèn les grans diferències en el càlcul de 2020 respecte el 2019 i l’AMB ha donat a entendre que no es retornaran els imports cobrats en excés. I encara és menys comprensible que hi hagi famílies que no s’han pogut beneficiar de la baixada dels rebuts i que, fins i tot, han hagut de pagar més el 2020.

L’AMB ha passat a cobrament de forma implacable els rebuts en els dos anys que fa que s’aplica el Tribut als municipis de la segona corona metropolitana. Però no ha estat igualment efectiva en la millora dels serveis que havia de suposar el pagament de l’impost. L’AMB encara no ha acceptat el traspàs del servei de bus urbà, el SantviBus, que significaria un gran estalvi que l’Ajuntament podria dedicar a altres qüestions. Tampoc s’han implementat les tarifes socials (targeta rosa, T-16), ni les millores acordades pels serveis de transport públic que passen pel nostre municipi.

Però no tot és responsabilitat de l’AMB. La moció també requereix a l’Estat que augmenti el finançament del transport públic metropolità de la mateixa manera que ha fet l’AMB, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Si l’Estat augmentés les seves transferències al nivell de la resta d’administracions, potser no s’hauria d’aplicar un impost tant dur pels ciutadans. El text també reclama a l’Estat que flexibilitzi les normes que regulen els impostos de les àrees metropolitanes. Ara mateix, l’AMB només està habilitada per crear impostos en base a la propietat, en forma de recàrrec de l’IBI. Això genera una situació d’arbitrarietat i d’inequitat en el pagament del Tribut Metropolità. Proposem que es permeti a les àrees metropolitanes calcular els seus impostos en base a criteris com la renda o com el grau d’accés als serveis públics metropolitans.

Que el Tribut s’ha aplicat malament és una evidència, ho denuncia fins i tot el Síndic de Greuges. Com també és una evidència que les contraprestacions acordades amb l’AMB pel pagament d’aquest impost no estan arribant als municipis i a la ciutadania.

Ara, tal com explicita el text de la moció aprovada, exigim a l’alcalde Miguel Comino que la defensi políticament a l’AMB. Allà hi té un seient i molts interlocutors, com són: Antoni Poveda, president de la Direcció de Mobilitat i Transport, Antoni Balmón, vicepresident executiu (ambdós del PSC), i la presidenta Ada Colau (Comuns). Seria molt poc democràtic que el segon posicionament que adopta el Ple sobre aquesta qüestió tornés a quedar en un calaix.