Torna l’especulació urbanística als nostres horts

12 de setembre de 2022

Diem NO a construir un centenar d’habitatges als horts

L’actual govern socialista torna a plantejar el que fa 15 anys ambicionava Amparo Piqueras: el creixement del municipi on ara hi ha horts, més enllà de la carretera de Sant Boi. Fa uns mesos, l’Ajuntament va anunciar que iniciava els tràmits per a un nou projecte urbanístic anomenat “Front Fluvial Sud”, que pretén construir fins a 120 habitatges a continuació de La Vailet.

El projecte requalificaria 8.510 m2 de protecció de sistemes i 1.172 m2 agrícoles per crear més de 6.000 m2 de sòl destinat a habitatge, entre altres nous usos. En l’àmbit d’actuació hi ha una gran parcel·la de tres propietaris, però també hi ha horts.

El 2017, l’alcaldessa Maite Aymerich va sol·licitar a l’AMB la inclusió de tota la zona agrícola no protegida al Parc Agrari. La petició segueix sense resposta.

Tot i que l’alcalde Miguel Comino qualifiqui el projecte de “molt mesurat” i “quirúrgic”, ens recorda massa l’ARE que va impulsar el govern socialista del 2007-2011, del qual ell ja n’era regidor. És cert que l’àmbit d’actuació és més reduït, però pretén posar formigó on ara hi ha cultius i, el més important: situa un perillós precedent.

I és que ara els sembla “raonable” construir un centenar d’habitatges, però més endavant els semblarà raonable seguir construint fins la rotonda de les ovelletes. Ja que hi som, oi?

NECESSITAT D’ORDENAR LA ZONA 

El que sí que compartim és la necessitat d’ordenar aquesta parcel·la, ara ocupada per materials de construcció. Des de Junts x Sant Vicenç, sempre hem apostat perquè la ciutat guanyi un espai públic. Així, podríem disposar d’un equipament o d’una zona per a la pràctica esportiva i disponible per cobrir necessitats d’esdeveniments com la Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica, entre altres. Per això caldria que l’Ajuntament adquirís el terreny via expropiació o negociant amb la propietat un aprofitament urbanístic d’una petita part equivalent al preu d’expropiació.