Avís legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.juntsxsantvicenc.cat és:

Titular: Junts x Sant Vicenç

Adreça: c/. Barcelona, 20 – 08620 Sant Vicenç dels Horts

Telèfon: 623 048 652

Correu electrònic: junts@juntsxsantvicenc.cat

CIF: G66608852

Dades registrals: inscrit al Registre de Partits Polítics

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets i interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

  • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, Junts x Sant Vicenç es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
  • La totatlitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a Junts x Sant Vicenç mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Junts x Sant Vicenç o a tercers.
  • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
  • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.
  • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de Junts x Sant Vicenç, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
  • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de Junts x Sant Vicenç, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
  • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
  • Junts x Sant Vicenç no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels temes i condicions continguts en el present avís legal.
Condicions de registre d’usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre prèvi d’usuari.

Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podra resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Junts x Sant Vicenç es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Privadesa de les dades

Junts x Sant Vicenç informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La finalitat del tractament d’aquestes dades és poder prestar els serveis sol·licitats i mantenir les persones usuàries informades sobre qüestions relatives a l’activitat de l’entitat. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.

Junts x Sant Vicenç es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas. Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l¡àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Junts x Sant Vicenç es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades de Junts x Sant Vicenç es pot consultar en el següent enllaç (https://www.juntsxsantvicenc.cat/jxsvh/politica-de-proteccio-de-dades).

Política de cookies (galetes)

Junts x Sant Vicenç utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de Junts x Sant Vicenç, l’usuari consent l’ús de cookies en aquesta pàgina web, les quals registren dades estadístiques anónimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies de Junts x Sant Vicenç es pot consultar en el següent enllaç (https://www.juntsxsantvicenc.cat/jxsvh/politica-de-cookies-galetes).

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Junts x Sant Vicenç els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Junts x Sant Vicenç l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i, en qualsevol cas, amb l’autorització de Junts x Sant Vicenç, sense perjudici dels límits que estableixi el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets

Junts x Sant Vicenç explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Junts x Sant Vicenç d’oposa expressament a la utilització  de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Junts x Sant Vicenç. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació de la pàgina de Junts x Sant Vicenç o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertanyi a Junts x Sant Vicenç per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Junts x Sant Vicenç conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web de Junts x Sant Vicenç
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Junts x Sant Vicenç, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Junts x Sant Vicenç, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.
Exclusió de responsabilitat

Junts x Sant Vicenç no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions públicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Junts x Sant Vicenç no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pagines externes.

Junts x Sant Vicenç no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Junts x Sant Vicenç no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informatic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota la responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries de la pàgina web de Junts x Sant Vicenç podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tots les comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web de Junts x Sant Vicenç són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de Junts x Sant Vicenç.

Junts x Sant Vicenç no subscriu els continguts o les opinios dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de Junts x Sant Vicenç, i per tant, Junts x Sant Vicenç queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Les persones usuàries de la pàgàina web de Junts x Sant Vicenç podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, Junts x Sant Vicenç no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web de Junts x Sant Vicenç seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de Junts x Sant Vicenç. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web de Junts x Sant Vicenç, l’usuari o usuària està atorgant a favor de Junts x Sant Vicenç una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web de Junts x Sant Vicenç.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseüències de la seva publicació. Junts x Sant Vicenç no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant Junts x Sant Vicenç queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web de Junts x Sant Vicenç) de totes les llicències i tots els drets,  consentiments i permisos necessaris per a permetre a Junts x Sant Vicenç utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de Junts x Sant Vicenç.

L’usuari o usuària s’obliga a què èel contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Junts x Sant Vicenç la llicència indicada en aquest apartat.

Quan Junts x Sant Vicenç tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.