1

UN SANT VICENÇ MODERN I ATRACTIU

MOBILITAT

 1. Eliminar alguns semàfors i substituir-los per rotondes allà on sigui possible per facilitar la incorporació i la circulació per la BV-2002 (ctra. de Sant Boi).
 2. Realitzar el projecte de modificació de la rotonda de les “ovelletes”; incorporant l’ampliació de dos a quatre carrils del vial de connexió en el tram del pont que connecta la rotonda amb l’A2.
 3. Replantejar els talls de trànsit duts a terme en aquest mandat, tot permetent la circulació de vehicles a velocitat molt controlada i engegar un procés de diàleg amb veïnat i comerciants sobre la mobilitat en aquests carrers.
 4. Revisar el sentit de la circulació de diversos carrers, dialogant amb la ciutadania, per ajustar-lo a les necessitats reals de vianants, servei de transport públic i conciliació amb el vehicle privat.
 5. Crear zones d’aparcament al voltant dels eixos comercials per fidelitzar el consum de proximitat (Narcís Lunes i Vila vella)i reactivar el comerç local.
 6. Facilitar l’ús de la zona blava amb finalitat no recaptatòria a través de vals de descompte per al consum local i increment del termini d’anul·lació en cas de denúncia.
 7. Crear zones d’aparcament Exprés, zones taronges, amb un temps màxim d’aparcament de 15 minuts gratuïts mitjançant tiquet obligatori.
 8. Intensificar la supressió de les barreres arquitectòniques existents en molts carrers que impedeixen el pas a les persones (amb mobilitat reduïda o amb cotxets de criatures, carros de la compra, etc.) modificant també els pals i postes de serveis emplaçats al mig de moltes voreres als diferents barris.
 9. Millorar la freqüència de les línies del bus escolar evitant la sobresaturació, facilitant l’accés de tots els barris i ajustant els horaris a l’activitat escolar.
 10. Crear serveis de transport llançadora o bus a demanda que apropin els barris més allunyats (Font del Llargarut, Can Costa, Sant Antoni, Sant Roc, Sant Josep) a les zones de prestació de serveis (ambulatori, edificis municipals, comerços) i als esdeveniments culturals del poble els dies festius.
 11. Augmentar la freqüència del servei de BUS nocturn i garantir les parades a demanda al llarg de tot el seu recorregut pel municipi, per tal d’assegurar un retorn segur a casa.
 12. Negociar amb l’administració competent l’ampliació de les freqüències del Bus Exprés E-20 que connecta Sant Vicenç amb la plaça Francesc Macià de Barcelona.
 13. Negociar amb l’administració competent un nou servei de bus directe UAB que connecti SVH amb la zona de la Universitat Autònoma.
 14. Garantir línies de transport públic per accedir als polígons industrials de SVH (Les Fallulles, La Barruana, Molí dels Frares, Pla de Ricart).
 15. Desplegar el servei AMBici (bicing) a diversos punts del municipi per facilitar la mobilitat sostenible (estacions FGC, polígons industrials, CAP Vila Vella, etc.).
 16. Implantar una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes i patinets (Bicibox) a diferents punts del municipi per afavorir una mobilitat sostenible i a prop de serveis de concurrència de la població.
 17. Fomentar la mobilitat compartida (carsharing) mitjançant el servei de lloguer de vehicles elèctrics compartits, per hores i dies, a través d’una app mòbil.
 18. Fer l’ordenança de regulació de la circulació de patinets per possibilitar una millor convivència entre vianants i vehicles rodats.

ESPAI PÚBLIC I ESPAIS VERDS

1. Intensificar la neteja de carrers i places a tots els barris així com la cura i manteniment dels espais verds, l’arbrat i les zones enjardinades.

 • Amb més papereres, més freqüència de neteja iamb la desratització planificada per a tots els barris i espais més concorreguts.

 • Vetllar activament perquè FGC porti a terme la neteja i manteniment dels marges de les vies del tren de forma regular.

 • Establir mecanismes de col·laboració entre propietaris/es i l’ajuntament per fer actuacions de millora i manteniment dels espais comunitaris entre blocs.

 • Fer una revisió acurada del clavegueram.

2. Guanyar en seguretat i confiança a l’espai públic:

 • Identificar els carrers foscos dels nostres barris per millorar la il·luminació nocturna i garantir que totes les persones puguin transitar per la ciutat de manera segura.

 • Garantir la presència de la policia als carrers i la policia de proximitat generant més confiança i més protecció a la ciutadania.

 • Treballar mancomunadament amb altres administracions per disposar sempre del nombre d’agents que necessita el municipi.

3. Eliminar barreres entre barris i guanyar accessibilitat per a tothom:

 • Elaborar l’estudi i projecte de soterrament de les vies del tren (FGC), eliminació de l’efecte barrera i mesures de permeabilitat urbana amb assistència tècnica de l’Agència de Desenvolupament Urbà -Barcelona Regional-.

 • Fer unes escales per accedir al pavelló esportiu de Sant Josep des del carrer Girona per guanyar connectivitat i facilitar l’accés a l’equipament.

4. Millora i transformació al barri de Can Ros i Vila Vella:

 • Ampliar voreres, incorporar arbres, bancs i papereres i millorar la il·luminació de manera completa als carrers Jacint Verdaguer i Barcelona.

 • Nova plaça Narcís Lunes compatible amb l’oci esportiu i l’aparcament soterrat.

 • Executar la segona fase d’intervenció a la plaça de la Vila per mantenir un mateix nivell a tota la plaça, guanyar amplitud i enjardinament.

 • Millorar i ampliar la zona d’aparcament a l’entorn de la pista Francesc Macià i estudiar opcions d’aparcament soterrat a plaça de la vila.

 • Obrir un nou accés a l’Escola d’adults i la casa d’Andalusia (antics Salesians) des del carrer Rafael Casanova que permeti l’accés de serveis d’emergència, major seguretat i la construcció d’un nou parc que enllaci amb el carrer Ramon Camps.

5. Crear i renovar parcs a tots els barris amb arbrat, elements atractius, moderns i segurs per a afavorir l’activitat física i l’esport informal de tothom i sistemes d’ombra amb arbres i/o tendals als espais més concorreguts per poder gaudir de l’aire lliure amb protecció i preservació sol.

 • Construir 3 nous parcs públics als jardins de Cal Reverter, a la zona verda de Can Pujador i al bosc del carrer Montjuïc, al Turó.

 • Remodelació i millora del Parc de La Vinyala (amb elements inclusius) i Parc de La Foneria (zona infantil i zona esportiva).

 • Instal·lar un nou joc infantil amb la figura del mamut que identifiqui el parc del Mamut Venux.

 • Ampliar i convertir en Parc Central de Sant Antoni l’espai verd guanyat entre la riera de Torrelles i el carrer Canigó.

6. Incrementar les zones verdes i d’ombra als patis de les escoles, als parcs, als carrers i places, amb la plantada de més de 1.000 arbres d’espècies autòctones per generar zones fresques i naturalitzades.
7. Facilitar i ajudar en l’aplicació del pla de franges de protecció perimetral que han d’envoltar les urbanitzacions i els edificis en contacte amb les zones de bosc.
8. Reparcel·lacions, urbanitzacions i millora de carrers:

 • Aprovar definitivament les reparcel·lacions i urbanitzacions corresponents a SV-192 (Sant Domènec), la Font del Llargarut i Sant Roc.

 • Reurbanitzar l’entorn de la pista Francesc Macià (C/ Sant Joan Bosco, C/ Ribot, C/ Sant Miquel) millorant la il·luminació, eliminant les barreres arquitectòniques i incorporant-hi enjardinament.

 • Portar a terme les urbanitzacions pendents del passatge Sant Francesc, carrers Montjuïc i Eivissa, i identificar altres intervencions prioritàries al municipi.

 • Planificar, juntament amb les associacions de veïns/es (AAVV), un pla d’asfaltatge, millora del paviment, ampliació de voreres i instal·lació de bancs i papereres als diferents barris.

9. Ampliar la construcció de nous correcans a diferents barris, per exemple a Can Costa (zona del C. Linares), i millorar el manteniment dels ja existents.
10. Crear un sistema d’identificació dels excrements d’animals a l’espai públic per tal de sancionar els propietaris dels animals i afavorir la convivència i la neteja dels carrers.

EQUIPAMENTS

 1. Construir i posar en marxa la 1a Residència Municipal de la Gent Gran.
 2. Adquirir l’edifici de l’antic mercat de Can Ros per dignificar l’entorn i transformar-lo en un equipament municipal polivalent i intergeneracional amb, per exemple, sales de gimnàs, espai de trobada i socialització per a gent gran i espai per a joves.
 3. Construir un complex esportiu a la zona destinada a serveis viaris al costat de La Vailet, que doni resposta i cabuda a les diverses necessitats d’entrenament i pràctica esportiva al nostre municipi, amb aparcaments i pistes poliesportives obertes.
 4. Revocar el conveni existent amb l’AMB per elaborar el projecte de construcció d’un equipament social al carrer Lucena amb la participació dels veïns i veïnes que doni resposta a les necessitats el barri de Can Costa.
 5. Construir la nova teulada a la masia de Can Coll i ubicar-hi la nova comissaria de la Policia Local.
 6. Impulsar la construcció de segona Nau d’Entitats als solars de Can Pujador, per a entitats i/o col·lectius del barri que ho necessiten, un cop es resolgui la reparcel·lació pendent.
 7. Ampliar l’equipament de la plaça de la Pau per donar cabuda a la pràctica d’activitat física (ioga, gimnàstica esportiva, tennis taula …).
 8. Estudiar les deficiències del poliesportiu Sant Josep i prendre les mesures necessàries perquè funcioni correctament per a la pràctica de l’esport.