5

UN SANT VICENÇ OBERT I AMB FUTUR

COMERÇ

1. Impulsarem la creació de zones de promoció de l’activitat comercial (APEU) on l’Ajuntament i els comerciants es posin d’acord per tirar endavant un pla de dinamització amb finançament específic.
2. Aprovar un pla d’usos comercials per afavorir determinades activitats i regular l’excés d’oferta idèntica.
3. Revisar els requisits que s’imposen a les noves activitats comercials, tot flexibilitzant-los i estudiar la possibilitat de mancomunar determinats serveis, com ara els lavabos.
4. Promoure noves activitats econòmiques als locals buits:

 • Difusió de l’oferta existent.

 • Negociació de lloguers assequibles per a persones emprenedores.

 • Captació activa de noves activitats.

 • Usos provisionals: espais tester, serveis auxiliars i guarniment d’aparadors per fer més visibles comerços de l’entorn.

5. Crear una plataforma on-line per comprar al comerç local i repartir a domicili, sobretot lligada a una possible zona de promoció del comerç (APEU).
6. Potenciar i reimpulsar el mercat local de pagès dels dissabtes implicant la participació i col·laboració de productors/es locals amb productes del Parc Agrari.
7. Estudiar la viabilitat de reimpulsar un mercat municipal.
8. Fomentar, conjuntament amb les associacions comercials i veïnals, una programació continuada d’activitats artístiques i d’oci al carrer per tal d’atraure usuaris als eixos comercials.
9. Modificar els ajuts als emprenedors per tal de mantenir el suport de l’Ajuntament mentre sigui necessari, introduint criteris de solvència en comptes del criteri temporal.
10. Eliminar l’obligatorietat del pagament del 50% de les subvencions del Departament de Promoció Econòmica mitjançant l’app Santvicard i possibilitar que la totalitat de l’ajut pugui ser lliurada per transferència bancària.
11. Millorar l’app Santvicard per fer-la més atractiva de cara a la ciutadania i els negocis.

AGRICULTURA

 1. Reforçar el Consell Agrari com a espai de consulta, assessorament i de participació en matèria agrària del municipi.
 2. Promoure l’activitat agrícola amb el suport d’infraestructures i recursos municipals per a la creació de projectes per a joves pagesos (maquinària, banc de terres, mercat de pagès…)
 3. Facilitar l’establiment de sistemes d’infraestructures compartides entre diferents explotacions.
 4. Impulsar les noves incorporacions a l’activitat agrària a través de mentories i incentius econòmics
 5. Impulsar la incorporació de dones pageses al teixit productiu agroalimentari.
 6. Ampliar el nombre d’hectàrees productives (espai test, banc de terres, projectes de relleu..)
 7. Reimpulsar el mercat de pagès amb productors/es locals i col·laboracions entre productors/es.
 8. Facilitar la venda directa de la producció pròpia al portal de casa i lliure d’impostos a totes les persones del municipi amb alta agrària a la seguretat social.
 9. Incrementar el consum agroalimentari local (xarxes de distribució, recuperació de varietats…)
 10. Impulsar la incorporació del producte local als menjadors escolars dels centres educatius del municipi.
 11. Donar suport a les xarxes de distribució local i a les iniciatives de cistella o cooperatives de consumidors.
 12. Crear noves connexions i sinergies entre productors locals i consumidors (mercat de pagès, xarxes de distribució, restauració, espai Lladonosa, visita a explotacions locals, etc.)
 13. Ajudar el sector a incrementar energies renovables i a millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions.
 14. Fer línies d’ajut per potenciar l’ús d’envasos i embalatge reutilitzables o reciclables.

EMPRESA, EMPRENEDORIA I TREBALL

 1. Incentivar una ocupació de qualitat i unes condicions de treball dignes en tot el sector de l’economia de les cures (feines de llar i cures) que sobretot impacta en lesdones (sensibilitzar la població, crear recursos ocupacionals, garanties en la demanda d’aquests serveis)
 2. Transformar la zona de Quatre Camins i l’antiga Printer en una porta de futur: una nova centralitat d’àmbit metropolità on promoure activitat empresarial, iniciatives de formació i transferència de coneixement professional, xarxes de mobilitat sostenible i més grans oportunitats de captació de recursos econòmics.
 3. Estudiar la creació de polígons d’activitat econòmica (PAE) industrial que permetin el desenvolupament dels polígons industrials amb participació dels ajuntaments implicats i el teixit productiu.
 4. Recuperar la creació de l’Associació “Setde30 formada pels municipis del marge dret de la Vall Baixa del Llobregat i liderada per Sant Vicenç dels Horts per impulsar el creixement econòmic, les inversions, la creació d’ocupació, la transferència de coneixement i el turisme.
 5. Mantenir un diàleg constant amb les empreses per conèixer quins perfils laborals necessiten i crear un catàleg de formació ocupacional dirigit a cobrir aquestes necessitats.
 6. Culminar els processos d’urbanització de les zones industrials del Pla de Ricard (188.000 m2), l’espai de l’antiga Kappa (15.000 m2) i Cal Pujador (5.000 m2), per guanyar sòl industrial disponible per a noves empreses.
 7. Garantir un bon accés a peu i en transport públic als polígons industrials del municipi.
 8. Crear un “paquet de benvinguda” consistent en mesures per facilitar l’aterratge de noves empreses.
 9. Donar suport a les empreses del municipi en la recerca d’espais i mitjans per relocalitzar la seva producció industrial.
 10. Acompanyar el trasllat de les empreses ubicades en la zona industrial Can Bofarull per garantir la seva continuïtat en el municipi.
 11. Finalitzar la urbanització de l’avinguda de Torrelles al polígon de La Barruana.
 12. Instal·lar punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a tots els polígons industrials.
 13. Fomentar la transició energètica de les empreses i l’adaptació dels seus processos productius per a una major eficiència.
 14. Ajudar i assessorar les empreses a accedir als fons europeus Next Generation, que promouen la transformació digital i la implementació de tecnologia transformadora.
 15. Facilitar i acompanyar nous negocis d’economia circular.
 16. Promoure la introducció de la indústria 4.0 (indústria d’alta tecnologia) en els nous espais industrials que es generin al municipi.

PATRIMONI CULTURAL I TURISME

 1. Rehabilitar l’edifici municipal de Can Costa per convertir-lo en un equipament cultural amb la possibilitat d’ampliar la Biblioteca les Voltes i el forn romà.
 2. Cercar nous recursos econòmics supramunicipals per a les obres de rehabilitació de Ca l’Aragall.
 3. Fer l’avantprojecte per transformar la Masia de Can Sala (un cop es traslladi la comissaria de la Policia Local) en un centre d’interpretació del Parc Agrari, punt d’informació i promoció de la ciutat, i espai de formació agroalimentària.
 4. Fer els estudis arqueològics per determinar les restes arqueològiques existents a la Pista Francesc Macià i al Puig Castellar.
 5. Fomentar, difondre i dinamitzar les visites al Molí Fariner, el Forn Romà i l’Espai Josep Lladonosa.
 6. Declarar Festa tradicional d’interès nacional el conjunt d’activitats culturals que formen part de la Passió per Setmana Santa a SVH i fer-ne difusió com a atractiu turístic.
 7. Constituir la Comissió de Catàleg de Patrimoni Històric i Cultural de Sant Vicenç amb assessorament extern per elaborar i aprovar el Pla Especial i el Catàleg per a la Protecció del Patrimoni Històric i Arquitectònic.
 8. Consolidar i potenciar els esdeveniments gastronòmics dels menjars de Quaresma, menjars de pagès, Fira Tapes, Quinto Tapa, la Mostra de Pastisseria, premis Fava de Cacau, Fira Vins i altres.
 9. Promoure durant tot l’any tallers i altres activitats relacionades amb la pastisseria entorn de la Mostra internacional de pastisseria de Sant Vicenç dels Horts.
 10. Promoure iniciatives orientades a generar places hoteleres a la ciutat.
 11. Recuperar la memòria històrica de les dones vicentines per empoderar les noves generacions perquè siguin protagonistes en els diferents espais de participació.
 12. Promocionar i incrementar la participació de més vicentins i vicentines al concurs de curtmetratges Santiago Arizón amb l’organització de tallers de creació cinematogràfica amb joves i nens i nenes dels centres educatius.
 13. Recuperar i fomentar iniciatives d’art urbà, en col·laboració amb la ciutadania, a diferents espais i edificis del municipi orientades a millorar la imatge de la ciutat i a poder participar en convocatòries de Street Art Festival.
 14. Recuperar els estius de cultura amb tota la seva programació de cicles de concerts.