Programa municipal 2019/2023

Maite Aymerich

Candidata de Junts x Sant Vicenç

PRESENTACIÓ

Junts x Sant Vicenç és el projecte d’implicació política municipal que ha estat capaç d’aplegar, en els darrers anys, molts vicentins i vicentines disposats a dedicar part del seu temps a exercir la seva ciutadania des de la ferma convicció que per a construir un món millor hem de començar implicant-nos pel nostre entorn proper. 

JUNTS x Sant Vicenç segueix sent l’aposta, propera i transversal, per un projecte de poble autènticament republicà: gent que s’incorpora a la política per transformar la societat, per crear oportunitats i millorar el seu entorn proper.

Fins ara cap govern havia generat l’estabilitat política necessària que ens ha permès fer per primera vegada a SVH un Pla d’Actuació Municipal (PAM) que ha guiat les nostres decisions d’acord amb el compromís amb la ciutadania. El nivell d’assoliment d’aquest PAM ha estat superior al 80% i el podeu consultar a CIVICITI.

En el període 2015-2019 s’han invertit a Sant Vicenç dels Horts 32.000.000€ (23.000.000€ en recursos propis i 9.000.000€ amb aportació d’altres administracions) destinats a la construcció i millora d’equipaments, via pública i parc i jardins.

Des de JUNTSxSVH volem un futur millor per a tothom i les actuacions que proposem en aquest programa pretenen que Sant Vicenç dels Horts faci un salt de qualitat pel qual ja està preparat. Aquests anys a govern ens ha permès saldar dèficits històrics i ha arribat el moment d’aspirar a tenir una ciutat on viure, una ciutat saludable, una ciutat educadora, una ciutat de les persones i per a les persones i una ciutat atractiva, moderna i popular que generi l’orgull i satisfacció de viure-hi.

Us convido a llegir les nostres propostes, fruit de diverses aportacions fetes per la ciutadania que ha participat en els debats que hem realitzat i resultat de la revisió dels encerts i errors d’aquests darrers anys de govern.

VISCa Sant Vicenç!

Maite Aymerich

Candidata de JUNTS x Sant Vicenç

Sant Vicenç dels Horts, maig de 2019

25

PROPOSTES DESTACADES PER UN FUTUR PER A TOTHOM

UNA CIUTAT ON VIURE

 1. Construirem per primera vegada un parc d’habitatge públic de lloguer repartit per diferents barris i incadinat en la trama urbana.
 2. Construirem un nou pas soterrat per conectar el barri de Can Ros i el barri de Sant Josep.
 3. Reurbanització integral dels carrers Jacint Verdaguer i Barcelona des de la Rambla de Can Ros fins a la Plaça de la Vila per ampliar voreres i fer-lo més amable per als vianants. 
 4. Generarem nous parcs verds: Molí dels Frares, Can Pujador, Can Reverter , Carrer Canigó, Antics Salesians. I remodelarem el Parc de La Vinyala, Plaça Narcís Lunes i Plaça Vila Vella. 
 5. Treballarem amb la Diputació en una proposta per convertir la carretera (BV-2002) en un eix ciutadà que cohesioni el municipi. 

UNA CIUTAT EDUCADORA

 1. Construirem la nova llar d’infants El Petit Mamut i la dotarem d’una aula multisensorial amb professionals especialistes.
 2. Reformarem de forma integral l’escola Sant Jordi.
 3. Desenvoluparem el Pacte Municipal per l’Educació i acompanyarem el programa pilot del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 anys, per tal de seguir incrementant l’èxit escolar.
 4. Universalitzarem l’accés a totes les activitats extraescolars a través de beques i ajuts.
 5. Impulsarem l’ensenyament de les llengües més parlades a Sant Vicenç, entre la població infantil i adulta. 

UNA CIUTAT SALUDABLE

 1. Implementarem un nou model de recollida selectiva domiciliària i comercial i un nou servei de neteja per assolir els objectius metropolitans cap al residu zero i adaptar-lo a les necessitats actuals del municipi.
 2. Vetllarem per la qualitat de l’aire, aplicant els diferents Plans d’actuació contra la Contaminació Atmosfèrica, delimitant una zona de baixes emissions i desplegant el Pla de Mobilitat Sostenible.
 3. Desenvoluparem el Parc Fluvial del Llobregat com a espai social dins l’entorn natural.
 4. Ampliarem la freqüència del Bus Exprés E-20 que connecta SVH amb la plaça Francesc Macià de Barcelona i posarem en funcionament un nou servei de Bus Directe que connecti SVH amb la UAB.
 5. Habilitar una zona esportiva per la pràctica de l’atletisme al carrer Salvador Allende, ampliar equipaments esportius a la Plaça de la Pau (gimnàstica i tennis taula) i habilitar gimnasos escolars per a acollir l’entrenament de diferents modalitats esportives. 

UNA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES

 1. Construirem i posarem en marxa, definitivament, la 1ª Residència Municipal de la Gent Gran amb centre de dia al barri de Sant Josep. 
 2. Posarem en marxa tres centres cívics i socioeducatius al municipi: el del Parc del Mamut Venux (on hi traslladarem l’espai jove La Capella), el de la Plaça de la Pau i el del Rocío.
 3. Construir la nova comissaria de la policia local a la masia de Can Coll.
 4. Ampliarem les subvencions a entitats que realitzen activitats de lleure infantil i juvenil, ubicarem el CAU en un espai municipal i treballarem per la construcció de la II Nau d’entitats.
 5. Crearem una taula de joves per decidir la programació musical d’esdeveniments anuals i de la futura sala de concerts.

UNA CIUTAT ATRACTIVA, MODERNA I POPULAR

 1. Modificarem el planejament urbanístic de Quatre Camins per convertir l’espai en una zona generadora d’activitat econòmica i transferència de coneixement d’àmbit metropolità. 
 2. Promourem iniciatives orientades a generar places hoteleres a la ciutat, així com de residència d’estudiants. 
 3. Urbanitzarem sòl industrial de diferents polígons per disposar de 250.000 m2 nous per atraure la instal·lació de noves empreses a Sant Vicenç i generar activitat econòmica.
 4. Millorar els carrers dels eixos comercials de Can Ros, La Vinyala i Vila Vella per augmentar l’atractiu comercial.
 5. Implementarem amb la Diputació un sistema de sincronització dels semàfors de la carretera de Sant Boi (BV-2002) i seguirem pressionant perquè es reformi la rotonda de les “ovelletes” per tal d’evitar congestions.